Bánh xe cao su dòng 660 tải trọng trung bình trục xoay Ethos 661PRZ075J01