Bánh xe PU dòng 40 tải trọng trung bình trục xoay có chốt khóa Kyung Chang 4060S A1 PC TTL