Cáp vải bản dẹt hai đầu mắt 2 tấn dài 2m ADTech W2T-2M