Cáp vải bản dẹt hai đầu mắt 3 tấn dài 3m ADTech W3T-3M