Cáp vải bản dẹt hai đầu mắt 5 tấn dài 10m ADTech W5T-10M