Cờ Lê Lực 1/2 42 210 NM 34423 1A Kingtony

  • Trọng lượng: 1,34kg.
  • Độ dài 450mm.
  • Dung sai: +/-4%.
  • Kích thước đầu khẩu: ½” + 13mm.
  • Khoảng lực siết 42 – 210 Nm.
  • Tay cân lực có 2 chế độ Lock và Unlock trên thân cần chỉnh.
  • Cần nổ có 2 thang đo: Nm (newton Meter) và kgf.cm/kgf.m (kilogam – force meter/kilogram – force centimeter.
  • Cài đặt dễ dàng, chính xác.
  • Dễ dàng đảo chiều siết trên cần đầu chỉnh.