Cờ Lê Lực Kingtony 34662 1DG

  • Model: 34662 1 DG.
  • Khoảng siết lượng: 100 – 600Nm.
  • Cỡ đầu nối: ¾’’.
  • Chiều dài: 1048mm.
  • Trọng lượng: 5600g.
  • Vạch chia lực: 5Nm.