Dây chằng hàng 1 tấn dài 3m có tăng đơ ADTech CH1T-3M