Dây đai an toàn toàn thân một móc khóa màu cam PROGUARD PG141060-OB