Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số RS14 chuẩn UKAS RS PRO 1231938