Hộp long đền, vòng đệm RS PRO 2009835 (2.700 chi tiết)