Ống co nhiệt có keo MDT-V phủ keo, cỡ 60-20, dài 1m