Ống dẫn nước nóng PN 20 ϕ90x15mm aQuapa DUZ-900020