Thước Panme điện tử đo độ dày 0-12mm -0.5inch METROLOGY ES-9001