Tủ điện vỏ kim loại chứa 28 Module lắp chìm SINO 601056TDEM28PLCB