Túi tắc kê 6 khía màu trắng- 4F TIẾN PHÁT TK6K4F (100chiếc – bịch)