Vỏ cầu chì 6x30mm Hanyoung HY-F15-3A (15A, 250VAC)