Sơn Xịt ATM

  • Khối lượng tịnh: 270g
  • Độ phủ: 0.6-1.0m2/lon/lớp.
  • Thời gian khô bề mặt: 5-10 phút.
  • Thời gian khô hoàn toàn: <1 giờ.
  • Bảo quản: nhiệt độ dưới 40 độ C