Giày bảo hộ cổ thấp chống đâm xuyên, va đập Dragon-1NR