Keo Loctite

Keo Loctite là thương hiệu keo vô cùng nổi tiếng thuộc sở hữu từ Mỹ, hiện đang được Phú Mỹ Anh phân phối rộng rãi tại trị trường Việt Nam.